Rapport over ubetalte kontotransaksjoner med mulighet for avskrivning

I Rutiner – Rapporter er det nå innført en ny overskrift «Konto».

Her finnes en ny rapport «Låneres ubetalte kontorader»:

Rapporten kan søke fram forfalt gjeld, og brukeren kan velge å avskrive den framsøkte gjelda. Rapporten har fått en egen innførsel «Lånere – Kreditere kontorader (gjeld)» under Utlån i rettighetssystemet. Dersom brukeren ikke har denne rettigheten, vises ikke rapporten.

Når rapporten kjøres vises kontorader som tilsvarer det valgte utvalget:

Samtlige kontorader er markert, men brukeren kan velge å fjerne alle markeringene og deretter velge rader selv.  Når brukeren trykker «Krediter valgte rader», viser programmet en melding om antall krediterte rader når jobben er gjort. I lista vises også informasjon om når det sist ble sendt ut betalingspåminnelse.

Kontoelementene forblir i lånernes konto etter at rapporten er utført og avskrivningene fullført, men nå med status «Kreditert» i stedet for «Ubetalt».

Sperring av lånere

I versjon 3.6.70 er det en ny funksjon for å sperre lånere basert på hvor mye gjeld de har. Ved å gå inn på gruppen de tilhører kan det settes opp regler for sperring under fanen Priser. Nederst er det tre nye valg som har dukket opp.

  • Ingen automatisk sperring av lånere pga. gjeld
  • Automatisk sperring av lånere basert på kun overtidsgebyr over:
  • Automatisk sperring av lånere med total gjeld over:

sperring av lånere med mye gjeld.jpg

Kolonner i registeret over lånere

Husk at du inne i lånerregisteret kan klikke på høyre museknapp og få opp dette vinduet. Her kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil se om dine lånere.
Husk at alle kolonneinnstillinger i MM3 gjelder for pålogget bruker i Mikromarc. Endrer du dette et sted så blir det samme oppsett på en annen maskin når du logger deg inn i MM3 med samme bruker. Fordelen er jo at en endring du gjør et sted blir med deg overalt også på hjemmemaskinen hvis du benytter MM3 der også.

kolonner_i_la%cc%8anerregister

Ekstra søk i lånerregisteret

Øverst i lånerregisteret er det en knapp som mange overser. Ved å trykke på den ser du det vinduet som kommer opp på bildet nedenfor. Her har du mange muligheter til å vedlikeholde ditt register over lånere. Hvem er født før en dato, hvem har ikke benyttet biblioteket de siste 5 år osv.  Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.Lånerregister-knapp

Ubetjent bibliotek

For de bibliotekene som tar i bruk ubetjent bibliotek så skal det settes opp avtale med låner og det gjøres på låners kort. Skulle du være interessert i dette for ditt bibliotek så ta kontakt med markedsavdelingen vår for nærmere info om alt oppsett og utstyr som trengs. Her er det alt fra låser og adgangskontroll til RFID-brikker i bøkene.
(Lånerinfo i bildet er ikke en reel person)

Ubetjent_bibliotek-01 ubetjent_bibliotek-02

Flere strekkoder pr. låner

Hvis du skulle ha behov for flere enn én strekkode på en låner så kan du ha opptil 5 i MM3. Her har jeg lagt til tre felter i mitt oppsett.

088-Flere_strekkoder_på_lånere

For å få dette til må du være logget inn med adminkonto og deretter gå til Konfigurasjon som du finner under Administrasjon nederst i venstre stolpe.

Bildet under viser hvor du endrer antallet tillatte strekkoder for en låner. (Unit/0/Windows/Circulation/BorrowerOptions089-Flere_strekkoder_på_en_låner