Reservere til flere lånere

Vi får av og til spørsmål om det er mulig å reservere samme bok til flere lånere på en gang. Det finnes en slik funksjon i MM3 og den har vært der i mange år.

Tenk deg følgende scenario: Du står i skranken og flere står i kø for å reservere en ny bok av en eller annen forfatter. Hent opp første låner og søk opp boken(posten). Gå som vanlig til reservering og reserver posten på vedkommende person. Se bildet nedenfor.

reservering av samme tittel til flere lånere.jpg

Nå skal du IKKE lukke dette bildet og gjøre jobben om igjen for neste låner.

Trykk bare på ESC og feltet med låner tømmes. Der henter du opp neste låner og reserverer til den personen. Slik kan du fortsette så mange ganger du vil. Se på bildesekvensen nedenfor.

reservering av samme tittel til flere lånere_02reservering av samme tittel til flere lånere_03reservering av samme tittel til flere lånere_04

Sett reserveringer på pause

I versjon 3.665 som er i siste fase av testing (7.06.17), vil det komme en funksjon for å sette en reservering på pause. Dette kan gjøres både fra klienten i Mikromarc, websøk og mobilweb. Her er et bilde fra mobilweb.

Reservering og  pausefunksjon.png

Eksemplarer uten strekkode

Reservering av eksemplar uten strekkode

Brukere kan reservere bøker fra nettet og dette kommer da opp i MM3 som en rapport over Reserverte bøker med status tilgjengelig. Enkelte ganger finner man ikke reserveringen der, men den ligger derimot i rapporten som heter Reservinger som mangler eksemplar. Den eneste grunnen til dette er at eksemplaret da ikke har fått strekkode på seg.Reservering_av_tilgjengelige_eksemplarer

Reserveringsrapporter

Reserveringsrapporter

Utlånskvitteringer

Oppe under menyen i Skranke finnes det noen valg som det virker som om man sjelden er innom. Ved å klikke på Skranke kommer disse valgene:

066-Skrankemeny

Det som her kan være av interesse er de to valgene under Skriv ut kvittering. Huker du av disse to så får du alltid med alle låna på kvitteringen og låneren får også en oversikt over bøker som er reservert. Valgene kan selvfølgelig velges hver seg seg etter hvilket behov man har.067-skrankemeny