Eksemplarer uten strekkode

Reservering av eksemplar uten strekkode

Brukere kan reservere bøker fra nettet og dette kommer da opp i MM3 som en rapport over Reserverte bøker med status tilgjengelig. Enkelte ganger finner man ikke reserveringen der, men den ligger derimot i rapporten som heter Reservinger som mangler eksemplar. Den eneste grunnen til dette er at eksemplaret da ikke har fått strekkode på seg.Reservering_av_tilgjengelige_eksemplarer

Reserveringsrapporter

Reserveringsrapporter

Utlånskvitteringer

Oppe under menyen i Skranke finnes det noen valg som det virker som om man sjelden er innom. Ved å klikke på Skranke kommer disse valgene:

066-Skrankemeny

Det som her kan være av interesse er de to valgene under Skriv ut kvittering. Huker du av disse to så får du alltid med alle låna på kvitteringen og låneren får også en oversikt over bøker som er reservert. Valgene kan selvfølgelig velges hver seg seg etter hvilket behov man har.067-skrankemeny