Feil ved direktepurring på SMS

Ved alle nye oppdateringer dukker det dessverre opp saker som ikke oppdages i testing.

I versjon 3.6.70 har det dukket opp en sak som går på SMS-purring direkte inne fra låner. Selv om alle innstillinger er korrekte så vil du ikke få ut en purring på SMS, men istedet på brev til en låner selv om vedkommende skal ha det på SMS. Løsningen er å gjøre følgende:

I innstillinger i skranken går du til fanen med Utlånsmeldinger og huker av for SMS i Alle purringer etter 3.: (se vedlagt bilde)

sms-etter-3dje-purring.jpg

Så fort feilen blir fikset kan det endringen tas bort igjen.

Vanlige purrerutiner på brev, epost og SMS fungerer som vanlig, så dette gjelder kun når du vil purre utenom tid direkte inne på en låners oversikt.

Utsendelse av epost og sms fra Meldinger

Under valget Rutiner/Meldinger i venstre kolonne kan du sende ut epost eller sms til utvalgte lånere/bibliotek. Klikk på knappen med blankt ark oppe i venstre hjørne eller trykk Ins så får du mulighet til å sende meldinger.

Utsending_av_epost_sms_fra_Rutiner_001Du kan velge så mange du vil og sende ved å benytte Til:, Kopi: eller Blindkopi.

Utsendelse_av_epost_sms_fra_Rutiner_002 Utsendelse_av_epost_sms__003