BibControl

Et enkelt eksempel på hvordan en statistikk kan se ut og bygges opp i klientprogrammet til BibControl.

Her har jeg tatt utgangspunkt i «Transaksjoner» fordelt på «Servicekode». Fra menyen øverst kan jeg i tillegg velge så mange felter jeg vil og dra dem ned i regnearket eller jeg kan bare velge å sortere på den verdien jeg ønsker uten at de må fysisk ned i selve arket. Det er denne muligheten som BibControl så utrolig fleksibel.

bibcontrol_-_transaksjoner

Ny statistikk – BibControl

Vi har har anskaffet nytt statistikkverktøy fra Tyskland som heter BibControl.
Det er et verktøy hvor data høstes hver natt fra databasene og deretter kan man kverne disse dataene på alle mulige måter i dette verktøyet. Programmet kan brukes med enkel ferdige rapporter eller man kan selv lage meget avanserte spørringer mot disse dataene.
Her er en liten demo med noe av hva programmet kan gjøre.