Tidsskrift

I MM3.6.50 er det en helt ny tidsskriftsmodul. Grunnstammen for utgivelsesplanen er helt skrevet om. Programmet har blitt enklere å bruke samtidig som det har blitt mere fleksibelt.
Her er noen skjermbilder fra den nye versjonen.

Hefteposter

Tidsskriftsmodul_001

Endring av hefteposter foregår nå direkte i mottaket.Tidsskriftsmodul_002 Tidsskriftsmodul_003

 

Ny måte å sette opp utgivelser på.
Først velger man en hovedplan som tidligere, deretter kan du selv klikke direkte på datoen hvis du vil gjøre hovedendringer på planen. Alle avvik på utgivelser av hefter gjøres nå i mottaket og ikke i den opprinnelige planen som i tidligere versjoner. Avvik behandles nå kun som et avvik fra den normale planen for tidsskriftet.

Tidsskriftsmodul_004_plan

Retrospektive hefter i versjon 3.621

Det kommer en ny versjon av MM3 (3.6.2.1) den 12. mai. Den inneholder endringer i forbindelse med RFID og bruk mot døgnåpne bibliotek.

Ellers har den også fått en ny funksjon når det gjelder å legge inn hefter retrospektivt for de bibliotekene som trenger det.

090-Retrospektive_hefter

Under menyen Tidsskrift inne i modulen finner du et valg som heter Opprett hefter retrospektivt.

Da får du to valg: Bruk utgivelsesplanen eller Antall hefter per år.091-Retrospektive_hefter 092-Retrospektive_hefter

Her har jeg som et eksempel lagt inn en del årganger på Illustrert Vitenskap. Når du ser at det hele er ok og slik som du vil ha det trykker du bare på knappen Lag hefter og årgangene med heftene legges inn og navngis etter hva du har fra før på det tidsskriftet i din base.

093-Retrospektive_hefter