Maks antall lån i selvbetjent

Det har kommet en ny mulighet for å begrense antall utlån i Mikromarc Selvbetjent utlån.

Under innstillinger i skranken(se bildet) kan man sette opp et makstall for utlån til bibliotekets kunder. Hvis det finnes en utlånsbetingelse i vanlig utlån som sier maks 5 og du setter opp f.eks maks 6 i selvbetjent så vil den med maks 5 gjelde foran den i selvbetjent. Hvis man derimot ikke har noen begrensinger ved lån i skranke så kan man sette ett maksantall i selvbetjent. På skoler kan dette være veldig greit. Låner man noe i skranken av bibliotekaren er det ingen øvre grense, men benytter man seg av selvbetjent utlån så stopper utlånet når maks antall er nådd. Låneren får da en beskjed om å henvende seg i skranken for ytterligere lån.Maks_antall_utlån_i_selvbetjentMaks_antall_lån_i_selvbetjent

Utlånsløsning

Dette er ingen såkalt utlånsautomat, men heller en automatfri løsning.  Hos Kongsbakken VGS i Tromsø har John fått satt opp dette til elevene. Det er en Windows Surface satt inn i en ramme og under skjermen er det festet en scanner. Leseren ved siden av er en RFID-leser hvor man kan benytte lånerkort med RFID-brikke. En meget smart og rask løsning.

20150220-DSC08281

Her benytter John sin RFID-brikke og Mikromarc henter opp hans navn fra basen.20150220-DSC08284 20150220-DSC08287 20150220-DSC08289 20150220-DSC08291

 

Her ser du «automaten» fra baksiden og der ser du at de har festen en helt vanlig scanner som leser bokens eller vanlig lånerkort sine strekkoder.20150220-DSC08294 20150220-DSC08297

Flere strekkoder pr. låner

Hvis du skulle ha behov for flere enn én strekkode på en låner så kan du ha opptil 5 i MM3. Her har jeg lagt til tre felter i mitt oppsett.

088-Flere_strekkoder_på_lånere

For å få dette til må du være logget inn med adminkonto og deretter gå til Konfigurasjon som du finner under Administrasjon nederst i venstre stolpe.

Bildet under viser hvor du endrer antallet tillatte strekkoder for en låner. (Unit/0/Windows/Circulation/BorrowerOptions089-Flere_strekkoder_på_en_låner