Massesletting av utestående lån

I versjon 3.6.75 blir det nå mulig å slette lån og fjerne lånere fra eksemplaret når du anser lånet som tapt.

sletting av lånere på utlånte poster

I eksemplarmodulen kan du søke opp eksemplarer med status Tapt utlån og deretter tidsintervall eller frem til en gitt dato. Gå deretter opp på Slett valgte poster og du ser et nytt valg som er tilgjengelig.

Eksemplaret ender opp med status «Tapt»

Maks antall lån i selvbetjent

Det har kommet en ny mulighet for å begrense antall utlån i Mikromarc Selvbetjent utlån.

Under innstillinger i skranken(se bildet) kan man sette opp et makstall for utlån til bibliotekets kunder. Hvis det finnes en utlånsbetingelse i vanlig utlån som sier maks 5 og du setter opp f.eks maks 6 i selvbetjent så vil den med maks 5 gjelde foran den i selvbetjent. Hvis man derimot ikke har noen begrensinger ved lån i skranke så kan man sette ett maksantall i selvbetjent. På skoler kan dette være veldig greit. Låner man noe i skranken av bibliotekaren er det ingen øvre grense, men benytter man seg av selvbetjent utlån så stopper utlånet når maks antall er nådd. Låneren får da en beskjed om å henvende seg i skranken for ytterligere lån.Maks_antall_utlån_i_selvbetjentMaks_antall_lån_i_selvbetjent

Utlånsløsning

Dette er ingen såkalt utlånsautomat, men heller en automatfri løsning.  Hos Kongsbakken VGS i Tromsø har John fått satt opp dette til elevene. Det er en Windows Surface satt inn i en ramme og under skjermen er det festet en scanner. Leseren ved siden av er en RFID-leser hvor man kan benytte lånerkort med RFID-brikke. En meget smart og rask løsning.

20150220-DSC08281

Her benytter John sin RFID-brikke og Mikromarc henter opp hans navn fra basen.20150220-DSC08284 20150220-DSC08287 20150220-DSC08289 20150220-DSC08291

 

Her ser du «automaten» fra baksiden og der ser du at de har festen en helt vanlig scanner som leser bokens eller vanlig lånerkort sine strekkoder.20150220-DSC08294 20150220-DSC08297

Flere strekkoder pr. låner

Hvis du skulle ha behov for flere enn én strekkode på en låner så kan du ha opptil 5 i MM3. Her har jeg lagt til tre felter i mitt oppsett.

088-Flere_strekkoder_på_lånere

For å få dette til må du være logget inn med adminkonto og deretter gå til Konfigurasjon som du finner under Administrasjon nederst i venstre stolpe.

Bildet under viser hvor du endrer antallet tillatte strekkoder for en låner. (Unit/0/Windows/Circulation/BorrowerOptions089-Flere_strekkoder_på_en_låner